Romutukseen kannustaminen jatkuu

Media Makerin siivittämä vanhojen autojen romutuskampanja jatkuu. Autonraatojen saaminen kierrätykseen on ympärisönkin kannalta tärkeä asia.

Autokauppa on ollut vuosia ongelmissa. Myyntiä on yritetty vauhdittaa mm. uuden hallituksen veroratkaisuin.

Ajoneuvokannan iällä on merkitystä sekä ympäristön ja turvallisuuden kannalta. Jokainen uusi auto uudistaa osaltaan vanhentunutta autokantaamme ja parantaa niin turvallisuutta kuin ympäristön kannalta tärkeitä päästöarvoja. Autojen keski-ikä on Suomessa runsaat 11 vuotta, mikä on pari kolme vuotta eurooppalaista keskiarvoa enemmän.

Autokaupan yskiessä – kuten muulloinkin –  on pidettävä huolta siitä, että käytöstä poistettavat autot tuodaan asiallisesti romutettaviksi. Vanhemmasta päästä autoja poistuu yhä enenevässä määrin auktorisoitujen romuttamoiden kautta. Asiaa edistääkseen Suomen Autokierrätys Oy on usean vuoden ajan toteuttanut kampanjoita, joissa muistutetaan oikeanlaisesta kierrätyksestä. Tänäkin vuonna kampanja toteutuu useammassa aallossa.

Media Maker  on usean vuoden ajan ollut mukana levittämässä maailmalle tätä romutusviestiä.